Et skrift: Kladde

Skolen uddanner moderne mennesker

af Lone Torbensen


Casablanca i NorgeFor at kunne uddanne moderne mennesker, må vi først gøre os klart, hvad det moderne menneske er.

Når vi taler om moderne mennesker taler vi ikke kun om mennesker, der går i det sidste nye Gucci-modetøj, bærer titaniumbriller med refleksglas og kender alle mobiltelefonens sidste nye tekniske indretninger. Ikke at disse moderne bekvemmeligheder ikke er af det gode, men at være moderne skal i denne sammenhæng forstås langt bredere.


Efter vores opfattelse er det at være et "moderne" menneske lig med at kunne leve op til sin tid og at kunne og ville deltage i forandringen af den - både i forhold til, hvad tiden kræver, og hvad den giver mulighed for.


Først og fremmest må et menneske, der i forhold til dagens verden er moderne, være præget af sin menneskelighed, af sine drømme og visioner om, hvad der hører til et godt liv, og af et ønske om at bidrage til, at alle mennesker kan få et godt liv. Det er efter vores opfattelse det, som er værd at bygge fremtiden på, ihukommende at fremtiden bliver det, som vi med kraft sætter os for gøre den til.


Et moderne menneske er vidende.


I dag har vi som mennesker - i hvert fald en stor del af os - god adgang til informationer om livets mange fænomener. Informationer bevæger sig hurtigt på tværs af sprog- og landegrænser og stilles til rådighed igennem TV, radio, bøger, nyhedsmedier. Ny viden kan hurtigt blive hver mands eje og ændre forudsætningerne for, hvordan vi kan leve livet. Som et vidende menneske øger man sine handlemuligheder og giver sig selv mange flere redskaber til at deltage i at ændre verden til det bedre.


Et moderne menneske forholder sig aktivt til tilværelsen.

Mennesker har aldrig tidligere haft så stor indflydelse på deres liv som nu om dage. Derfor skal vi også forholde os aktivt til tilværelsen og være i stand til at ændre os selv i takt med mulighederne og udviklingen.

Et moderne menneske er herre over sit eget liv og lever i nutiden, eller snarere i samtiden - og skuer hele tiden ind i fremtiden.


Et moderne menneske er mangesidigt og fleksibelt

- ikke bare parat til omstilling, men parat til at glæde sig over den og blive opmuntret af den.


Et moderne menneske er globalt indstillet.


Det tænker ikke i små og snævre sammenhænge, men er optaget af spørgsmål, der rækker ud over dets egen næstetip.


Det moderne menneske er god ved sin næste.


Fordi vi også i den moderne verden har brug for hinanden. Og fordi gode mennesker, der har sat sig for at deltage i at forandre verden til det bedre, er værd at bygge fremtiden på.


Hvorfor ønsker vi at uddanne moderne mennesker


Som skole har vi brug for klart at definere, hvad vores slutprodukt er. Ellers kan vi ikke drive skole. For hvad er det ellers, der ligger til grund for, at vi underviser i matematik, sætter eleverne ind i kemiens love, afholder byggeweekender, arrangerer Nytårskoncert og tager på skitur til Norge?


Det er ikke lige meget, hvad vi sætter på programmet i skolen. Hver eneste uddannelseselement har en betydning. Som skole uddanner vi morgendagens mennesker - de mennesker, der skal være med til udgøre dagens håb og forme fremtidens verden.


Vi lever en tid, som er forskellig fra den, der var for bare 50 år siden. Sådan vil det selvfølgelig altid være, men i vor tid bliver dette dog mere og mere markant. De teknologier, som mennesket har udviklet og hele tiden udvikler, øger konstant vore handlemuligheder. Vores viden om alting vokser, og der er nærmest ingen ende på den mængde af information, som vi som almindelige mennesker kan sætte os i besiddelse af.


Vor tids mange muligheder inspirerer og forpligter. Kontrasterne imellem det, vi som mennesker kan gøre, og det, vi som mennesker ofte rent faktisk lader os nøje med at gøre, vokser.


Vi ser det som skolens opgave at gøre noget ved dette misforhold. At udstyre menneskene med de nødvendige kvalifikationer for at kunne leve et lykkeligt liv og være med til bestemme over verdens udvikling til gavn for alle dens mennesker. Dette gør vi for at skabe lykkeligere mennesker, for at skabe en bedre verden, og for selv at få noget ud af det som mennesker, der ønsker at sætte præg med vores liv.


Hvordan gør vi så?


Vi uddanner moderne mennesker igennem den måde, vi sammensætter vores skoleprogram.


Igennem DmM - Den Moderne Metode, hvor eleverne sættes i centrum af deres egen uddannelse og igennem brug af moderne teknik gør sig til herrer over, hvad de lærer, lærer om kilder og om at skaffe sig viden på mange måder og lærer, at der ingen begrænsninger er i forhold til, hvad man kan gå i lag med.


Det gør vi igennem et Lærerråd, der er optaget af livet og de moderne og gennemtrængende spørgsmål for mennesker i dag - og brænder for at give denne viden videre til deres elever.


Det gør vi igennem at rejse til helt andre lande end her, hvor vi bor - møde menneskene dér, knytte venskaber med dem og lære om deres liv.


Det gør vi igennem veltilrettelagte og velgennemtænkte studieopgaver, hvor eleven kan dygtiggøre sig i både traditionelle og utraditionelle skolediscipliner.


Det gør vi igennem vores omgang med hinanden på skolen, hvor imødekommenhed, hjælpsomhed, krav, alvor og muntert samvær præger hverdagen.


Det gør vi igennem gennemførelse af aktioner til fordel for mennesker andre steder på kloden, f. eks. til støtte for mennesker i Afrika, der har sat sig i bevægelse for at bekæmpe AIDS.


Det gør vi igennem spændende kurser for eleverne, hvorigennem de får et forhold til menneskehedens utrolige historie, nutidens banebrydende landvindinger og fremtidens mulige løfter.


Det gør vi ved at give eleverne forstand på økonomi, således at de ved, hvordan man får mest ud af pengene - og i øvrigt finder ud af, hvordan man kan skaffe sig flere penge.


Det gør vi ved at dele dagligdagens pligter og gøre dens trivialiteter til fælles og ydmyge gøremål, der har sin store indflydelse på vores hverdag og sindstilstand.


Alle dele af skolens liv og aktiviteter har betydning.
I dette skrift vil du kunne læse meget mere om hvordan vi gør det - og hvorfor vi gør det - og du vil selv som lærer være med til at øge eksempelsamlingen igennem din daglige praksis.