Et skrift: Kladde

Skolens undervinsingsmetode: DmM

af Elsebeth Søndergård

 

Undervisningens metode ligger fast på langt de fleste af skoler. 
Vi bruger DmM, Den moderne Metode. Metoden sikrer den enkelte elevs absolutte mulighed for at sidde ved roret i sin egen udvikling og dygtiggørelse.

 

Metoden og hele dens idé er udviklet for mange år siden indenfor Skolesamvirket Tvind.

 

For eleven er det afgørende vigtigt, at læreren varetager sin opgave omkring undervisningens absolut vedkommende og livsvigtige indhold. Dette helt grundlæggende forhold sikrer skolens lærerråd i udarbejdelsen af skolens årsprogrammer og den enkelte lærer løbende i forberedelsen af undervisningen for sin klasse.

 

At have fastlagt sin metode i undervisningen betyder, at læreren har gjort sig klart hvilken vej, fremgangsmåde og midler, der skal benyttes i forbindelse med indlæringen.

 

Af velkendte undervisningsmetoder kender du f.eks. lærerens gennemgang på tavlen, højtlæsning, overhøring, diasfremvisning ledsaget af foredrag, film og foredraget.

 

Valget af metode er af stor betydning. Læreren kan have et nok så væsentligt et indhold på programmet for sin klasse, men hvis metodevalget er forkert, kan det meget nemt ende som uformidlet til eleverne.

 

DmM - Den moderne Metode - er genialt udtænkt.
Metoden er som en kinesisk æske, der rummer muligheder og tager højde for alt det, vi gerne vil opnå med vores undervisning:
- at sætte eleven i centrum i sin egen indlæringsproces.
- at tage udgangspunkt i elevens faglige niveau.
- at eleven lærer at lægge planer og stille mål op for sin egen dygtiggørelse.
- at der er et enkelt og, daglige og synligt system for måling af elevens resultater.
- at præsentere eleven for en rigdom af muligheder for at opnå viden og lærdom.
- at sammenkoble vigtige elementer i indlæringsprocessen: oplevelser, fællesundervisningen og den enkeltes studier.

 

DmM virker i sin form meget enkel og er en utrolig rigdom, når den praktiseres.
Hver elev har sin egen PC og er forbundet via skolens interne netværk til SDB- Skolens Digitale Bibliotek. Dette bibliotek, skolens server, rummer et overflødighedshorn af vedkommende, interessante og livsvigtige undervisningsopgaver - som retter dig til den enkelte elev. Hele undervisningsdatabasen er systematiseret i klasseopdelinger og fag med klare og oplysende overskrifter, og hver enkelt opgave er opskrevet med en titel og en ordlyd, der tydeligt gør klart, hvad man skal lære om og læse opgave i.

 

Elevens undervisningstid er i DmM opdelt således:
½ studier: Lærerstyret enkeltmandsundervisning. Her løses opgaver af hver enkelt elev, med læreren "på" som rådgiver.
¼ kurser: Lærerstyret fællesundervisning, hvor læreren er VÆRT.
¼ oplevelser: Egenoplevelser og fællesoplevelser, som fremmer indlæring.

 

Samtlige kurser og studieopgaver er fastlagt i vurdering af tidsforbrug for eleven og heraf følger hele optællingen i pointsystemet: En færdig og af læreren accepteret opgave vurderet til 3 timer udløser 3 point.
Har eleven fulgt et af lærerens kurser på 5 timer rasler 5 point ind i resultatopgørelsen for kurser.

 

Alt er klart stillet op og enkelt at gå i kast med.

 

Eleverne har tillige adgang til internettet fra deres PC'ere, hvilket betyder, at indhentning af informationer og viden er ubegrænset. Det er bare med at komme i gang. For eleverne er DmM en enorm befrielse. De kan komme til at arbejde med de områder, der interesserer dem mest eller tage særligt livtag med det, de har sværest ved. Dette gælder for alle i klassen.

 

Et team af erfarne lærere har udviklet kernen i databasens indhold. Hver eneste studieopgave er eksempelvis udarbejdet med omtanke, drøftet og kritiseret af elever og andre lærere.

 

Med tiden supplerer skolens lærerteam til stadighed med nye opgaver og nye kurser.