Et skrift: Kladde

Vi følger altid programmet - undtagen...

af Lisbeth Krohn.


Hvad er et program?


- Køb lige et program, siger den ene teatergænger til den anden, så vi kan læse, hvem der spiller med. 


- Hvad er partiets program, spørger den netop fyldte 18-årige, der er beæret over for første gang at skulle afgive sin stemme. Han har endnu ikke opdaget, at partiets program ikke er et program, men en farvestrålende folder, skrevet af et reklamebureau.
- Hvad har vi på programmet i dag, siger arbejdsgiveren til sin sekretær for at blive mindet om dagens aftaler.

 

Program - alle kender ordet


Alle forstår betydningerne af ordet, som de fremgår af de ovenstående dagligdags eksempler.

 

Så siger skolens forstander: Programmet skal varieres - eller - programmet er for tyndt - eller - dér hvor eleven kommer fra, var der ikke noget program.

 

Og hvad betyder det så? Hvad er programmet på vores skole? Hvad forstår vi ved programmet?

 

Skolens program udtrykkes overordnet i skolens målsætning.
Det udtrykkes for klassen i årsplanen.
Det udtrykkes for den enkelte elev i hans uddannelsesplan.
Det udtrykkes i ugeplanen; i dagsplanen; i planen for weekenden; i planen for rejsen.
Det udtrykkes, når resultaterne bliver målbare og synlige i den ugentlige status; når eleven kvartalsvis gør sine resultater op i tal og sætninger; når foredraget holdes for forældrene efter rejsen; når lærerrådet konkluderer på sit arbejde efter en given periode.


"Du skal følge programmet" er en af skolens rammer


Den ramme, der udtrykker, at vi er sammen om noget på skolen. Vi bor ikke bare det samme sted, mens hver især gør deres, men vi er sammen om noget bestemt - nemlig programmet.

 

Når eleven bliver tilmeldt på skolen, gennemgår vi programmet: Vi fortæller om årsprogrammet, om klassens særlige programpunkter, om fritiden og weekenderne, om rejserne, om elevens muligheder for at få godt fat om det hele.

 

På vores skoler udtrykker rammen et 100 %-forhold. Du skal følge programmet - al den tid, du er tilmeldt. Du skal være med til det hele:

 

Du skal op om morgenen
I seng om aftenen
Med til morgensamling og kurser
Tage dine studiepoint
Være med til de store oplevelses-begivenheder
Udbytte livet dagen igennem og få dig dine egne oplevelser, tænke over dem, bruge af dem, få det hele med
Tage opvasken
Sørge for dine ting
Være med til sport
Udføre din egen fysiske træning
Give dit besyv med på fællesmødet
Med på rejsen og opleve verden udenfor Danmark
Fortælle for de nye elever på formødet
Skrive hjem til dine og de andres forældre
Gå til eksamen
Male værelserne i slutningen af skoleåret
Luge ukrudt i haven
Glæde dig over din betydning for andre
Kort sagt: Deltage i programmet

 

Hvad er det så - programmet?


Programmet på vores skole er den målrettede færden hen imod større viden, flere færdigheder, mere indsigt, større grad af fællesskab, et bedre personligt beredskab, og en mere bevidst hensigt om at bidrage til egne og fælles fremskridt.


Hvorfor har skolen et program?


Fordi ellers var der ingen skole.

 

Nogle tror, at en skole er en bygning. En skole kan selvfølgelig godt have en bygning. Den kan også have en bus. Eller et skib. Eller holde til under et træ. Eller på en website.

 

Men en skole er ikke blot en bygning. En skole er en institution, hvorfra der uddannes mennesker, der har valgt at gå i skole netop der, fordi skolen har et tilbud, en profil, et program, som de pågældende mennesker finder interessante eller måske nødvendige.

 

Programmets indhold kan være virkelig forskelligt fra skole til skole. Forskelligartetheden er et plus.

 

Mennesker kan vælge sig det program, de finder rigtigst.

 

Om en skoles program har høj kvalitet ses i programmets mætningsgrad og dets indbyrdes konsekvente indholdselementer - altså om der er nok af det, og om elementerne hænger sammen - og om det er fleksibelt.
Og så kan det allerbedst ses i menneskenes udbytte af det.

 

Skolen har et program, for at menneskene på skolen kan udvikle sig, være i fart og have det godt.

 

Vi følger programmet

Skolens lærerråd sætter gode normer for, at programmet gennemføres.

 

På skolens fællesmøder lærer elever og lærere at gå op i, at programmet gennemføres. Forud for hver ny periode er der oplæg fra forstanderen om, hvordan skolen planlægger i detaljer og hvordan hver klasse skal planlægge. Når planerne er lagt i klasserne, vender disse tilbage til fællesmødet og får deres detaljerede planer godkendt her. Nogle gange kan det være, at de har lavet en helt anden plan, men planens grundighed sikres gennem en række foranstaltninger og er derfor som sådan på skolen uomtvistelig.

 

Det bliver et trend på skolen, at planen faktisk bliver gennemført.

 

Det bliver et must, at selv vanskelige programpunkter bliver virkeliggjort.

 

Hermed stiger skolens og lærerrådets troværdighed. Når vi siger noget, gør vi det. Når vi lover noget, holder vi det. Vi er til at regne med.

 

Og når det så gælder at følge programmet, at holde planen, er det ikke alene lærerne og skolen, der er til at regne med, men os alle på skolen. Vi siger, at vi samler 40.000 kr. ind til TCE's bekæmpelse af HIV/AIDS i Zimbabwe - og det gør vi. Vi siger, at vi vil lave et godt teaterstykke - og det gør vi. Vi siger, at alle skal til eksamen og gennemføre - og det foregår.

 

- undtagen når vi afviger fra det


Men så har vi også her et princip: Hvis vi afviger, er det fordi det er til det bedre - eller måske fordi virkeligheden udtrykker en ny nødvendighed.

 

Vi holder i det østlige Tyrkiet. Der er minus 40 grader. Sneen vælter ned. Planen var at tage sydøst om Erzurum for at holde fællesmødet i en lille by. Fællesmødet bliver slet ikke afholdt, fordi der efter jodskælvet i nord er brug for hjælpende hænder til at skaffe mad til de hjemløse - så der tager vi hen.

 

Eller skolens bygninger hænger - vi bliver nødt til at lave planen om. Fortsat lave en rigtig god plan, men forandre planen til fordel for, at vi får givet bygningerne en ordentlig skalle til fælles fordel.

 

Hvis vi ændrer i programmet, bliver det drøftet og taget stilling til. Vi aflyser ikke bare. Vi ændrer ikke bare.
Vi forandrer og laver om, ja. Det er en udvikling af planen. Det er til det bedre. Og menneskene, der er med i det, deltager i den proces, det er, og bliver dygtige af det.

 

Programmet på skolen er skolens fundament


Vi følger det program, vi selv har fundet på. Vi skaber det, inden det starter. Vi skaber det undervejs. Vi omskaber det, når det er til gavn. Vi har respekt for det. Vi går op i det. Vi får meget ud af det.

 

Programmet danner skole.