Nyheder

"Afsløret" om Tvind på DR1

Den 24. oktober sender DR1 en udsendelse, de kalder ”Afsløret - Tvinds nye imperium (1:2)”.

I omtalen af programmet står bl.a.:

”Hvad foregår der bag murene på Tvinds opholdssteder?

Tvind har været i politikernes og myndighedernes søgelys i årtier. Efter anklager om snyd med offentlige midler og en inderkreds, der er eftersøgt via INTERPOL, har mange troet, at den tidligere skolekoncern var fortid. Men i al ubemærkethed er Tvind blevet den største leverandør på markedet for socialpædagogiske opholdssteder. I to programmer undersøger 'Afsløret', hvad der foregår på nogle af de mange opholdssteder med tilknytning til Tvind.”

 

Vi, medarbejdergruppen på de private sociale tilbud på Tvind i Ulfborg, ved ikke helt præcis, hvad udsendelsen har i sinde at ”afsløre”.

 

Flere medarbejdere, tidligere medarbejdere og elever er blevet kontaktet af Monday Media som har lavet udsendelsen. Monday Media har ikke været interesseret i at høre om reelle eller positive aspekter af det arbejde, som de private sociale tilbud på Tvind laver. De har haft en ”anden vinkel”, som de kalder det. Vi synes alligevel det er på sin plads, at kommentere det vi indtil videre ved, at udsendelserne kommer til at omhandle:”Hvad foregår der bag murene på Tvinds opholdssteder?”

Vi har ikke ret mange mure her på Tvind. Bogstaverne ved indkørslen er vidst nok støbt i beton, og sportshallen er bygget af betonelementer, men resten af husene på Tvind er lyse og venlige bygninger af træ. Lige nu er vi ved at skifte vinduer i mange af dem, så nu bliver det endnu lettere at se både ind og ud af dem.

Hvad der foregår i de huse, er ingen større hemmelighed.  Vi fortæller vidt og bredt om det, til alle der gider at høre om det, fordi vi er ret opmuntrede over vores aktiviteter, fællesskab og resultater. Er vi stolte? Ja, faktisk. Og vi er glade for at have gæster. 

 

I løbet af et år besøger over 5.000 mennesker Tvind på forskellig vis, her er nogle eksempler:

 

  • Gæster ved et af årets store kulturelle arrangementer, fx Vinterkoncerten
  • Grupper som kommer på aftalt besøg for at få oplæg om Tvindkraft eller om pædagogikken på Tvind

  • Skoleklasser som får en rundvisning

  • Turister og lokale som kommer forbi for at se Tvindkraft og gå en tur på stedet for at se skulpturparken eller naturstien langs med Madum Bæk

  • Tidligere højskoledeltagere, efterskoleelever, møllebyggere eller andre som har haft deres gang på Tvind i deres ungdom, som kommer forbi med deres familier og venner

 

Lærere og andre medarbejdere – og også mange elever – tager sig gerne tid til en snak, en lille rundvisning og en kop kaffe når vi får spontane gæster. 


I de senere år har Tvind derudover opbygget et voksende samarbejde med mennesker i lokalområdet, fx Skolernes Motionsdag for hele Staby Skole; lærere og elever fra Tvind tager aktivt del i organisering af Ulfborg Karneval, Sommersjov i Vest og internationale kulturaftener i Tinghuset mv. 

 

Samtidig er Tvind et hjem for en del sårbare borgere, som har krav på fred og privatliv, og det er medarbejdernes opgave, at sørge for at disse beskyttes.


Vi som arbejder på Tvind ser os selv som en del af det lokale og globale samfund, og gør vores bedste for at være åbne.

 

Hvis nogen kender til forhold, som er bekymrende eller kritisable på et vores steder, vil vi opfordre vedkommende til at kontakte lederen af stedet, eller tage kontakt direkte til Socialtilsyn Midt.

 

 

”Tvind har været i politikernes og myndighedernes søgelys i årtier.”

 

De private sociale tilbud på Tvind i Ulfborg har ikke været undersøgt af politiet så vidt vi ved. Nogle af vores elever har nogle gange været i politiets søgelys, fordi det har været på kant med loven. Ellers har vi i årtier haft et udmærket forhold til landbetjenten og i senere år politiet i Holstebro.

Ligeledes har vi ikke indtryk af at være i ”myndighedernes søgelys” på nogen måde. Vores opholdssteder og botilbud er i sin tid blevet godkendte af Ringkøbing Amt, som også førte tilsyn i begyndelsen.

 

Senere overgik denne opgave til Holstebro Kommune, og derefter til Socialtilsyn Midt. Efter vores opfattelse har dette været en åben og fornuftig proces uden dramatik.

 

Kontakten med andre myndigheder som fx tjekker vores køkken, vandboring og APV (arbejdspladsvurdering) har også været uproblematisk.

 

 

”Efter anklager om snyd med offentlige midler og en inderkreds, der er eftersøgt via INTERPOL, har mange troet, at den tidligere skolekoncern var fortid.”

 

Alle midler som de private sociale tilbud modtager, som selvstændige institutioner, anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, af den pågældende institution.

 

Hver institution aflægger årsregnskab som revideres af statsautoriseret revisor og derefter godkendes af bestyrelsen og Socialtilsyn Midt. Resultaterne af årsregnskaberne offentliggøres på Tilsynsportalen, iht. gældende regler.

 

Vi er ikke bekendt med ”anklager om snyd med offentlige midler” ift. stederne på Tvind.

 

 

”Men i al ubemærkethed er Tvind blevet den største leverandør på markedet for socialpædagogiske opholdssteder.”

 

På Tvind Internationale Skolecenter er vi tre §107 botilbud: Ungdomshøjskolen PTG, Botilbuddet på DNS og ITP – Individuelt Tilrettelagt Projekt. I alt har vi 32 pladser til henviste voksne borgere.

 

Vi synes vi gør det godt. Men at sige, at ”Tvind blevet den største leverandør” kan ikke være rigtigt. Der er cirka 6.500 §107 pladser i Danmark, heraf står de tre botilbud på Tvind for 32 pladser, hvilket altså er under 0,5% af de samlede antal pladser.

(Kilde: Danmarks Statistik, 2012 tal)
 

Vi kan godt regne ud, at DR sikkert bruger ordet ”Tvind” i flæng, og måske bruger betegnelsen om de private sociale tilbud i Danmark som har et pædagogisk og kulturelt interessefællesskab og samarbejde om fx et antal årlige begivenheder såsom Vinterkoncert, sportsstævne osv.

 

Vi har ikke en opgørelse over hvor mange pladser det i så tilfælde drejer sig om, da "Tvind" som interessefælleskab ikke er et formaliseret samarbejde, en juridisk koncern eller lignende.

Læs også Tvind Q&A

Besøg vores facebook side Tvind fortæller

 

 

 

Sidste Nyt

  Den 7. – 11. august går det løs med både Danmarks– og Sverigesmesterskaber i varmluftballon. Skolerne...
Den 4. konference under temaet "Meeting the Other" blev afholdt på Tvind den 11. – 13. maj 2018.Her er nogle...
Den 26. marts 1978 drejede vingerne rundt for første gang, og verdens (den gang) største vindmølle begyndte så...
"Kommunerne er underlagt et saglighedskrav""Så længe tilbud med relation til Tvind ikke overtræder gældende...
Tvind inviterer til Vinterkoncert i Musikteatret Holstebro Lørdag den 27. januar 2018,  kl. 13.00 –...
Følg os på Facebook her: "Tvind fortæller"