Nyheder

Socialministeren om "Tvind":

"Kommunerne er underlagt et saglighedskrav"

"Så længe tilbud med relation til Tvind ikke overtræder gældende regler, og har en kvalitet, så de kan godkendes af socialtilsynet, kan de komme på Tilbudsportalen, og så kan kommunerne indgå aftaler med dem på lige fod med andre tilbud".  
 

Sådan svarer socialminister Mai Mercado på et spørgsmål fra folketingsmedlem Finns Sørensen (EL), som spørger: "Kan ministeren bekræfte, at en kommune ikke kan fravælge eller ophøre med at anvende et bosted alene med henvisning til, at pågældende bosted har relation til Tvind, eller med henvisning til, at der foregår en undersøgelse heraf?"


Spørgsmålet stilles, efter at der i enkelte byråd har været drøftet, om deres kommune skulle ophøre med at "bruge Tvind".

 


Se hele svaret her. 

Sidste Nyt

  Den 7. – 11. august går det løs med både Danmarks– og Sverigesmesterskaber i varmluftballon. Skolerne...
Den 4. konference under temaet "Meeting the Other" blev afholdt på Tvind den 11. – 13. maj 2018.Her er nogle...
Den 26. marts 1978 drejede vingerne rundt for første gang, og verdens (den gang) største vindmølle begyndte så...
"Kommunerne er underlagt et saglighedskrav""Så længe tilbud med relation til Tvind ikke overtræder gældende...
Tvind inviterer til Vinterkoncert i Musikteatret Holstebro Lørdag den 27. januar 2018,  kl. 13.00 –...
Følg os på Facebook her: "Tvind fortæller"