Botilbuddet på DNS

Botilbuddet på DNS

Lev et værdigt liv.
I dag er en række mennesker i stor fare at blive marginaliserede, ensomme og overladt til sig selv. Ofte bliver de til besvær for sig selv og for andre, fordi de er ulykkelige, og fordi de ikke magter at gøre noget ved situationen selv. Mange af dem får førtidspension, og ”burde kunne klare sig selv”, men det kan de ikke.

 

De har mange problemer at slås med: sociale, fysiske, psykiske, personlige… De har brug for hjælp til at få stablet et værdigt liv på benene.


Målgruppen for botilbuddet er voksne i alderen 18-45 år, der har sociale, psykiske, fysiske og personlige problemer med risiko for at blive marginaliserede og udstødte.


Siden den første beboer/elev startede på Botilbuddet i december 2006, er der skabt et kvalitetsfyldte og værdigt tilbud for mange svage og ensomme mennesker. 

 

 

Botilbuddet på DNS: Sommerferie rejse i Barcelona Botilbudet på DNS Botilbuddet på DNS: praktisk arbejd

 

Besøg Botilbuddet på website: www.botilbuddet-dns.dk

Kontakt leder Steen Conradsen: +4528195541, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

kontakt stedfortræder Wang Jing: +4523648781, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Hvem bor i Villa Vest og Vind?

De fysiske rammer for botilbuddet er to bygninger: Villa Vest og Billa Vind, hvor der er plads til tre beboere og to selvbetalere i hver bygning. Udover det benytter Botilbuddet sig andre fællesfaciliteter og områder, fx. spisesalen, sportshallen, fitnesscenter, grønsagshave, skov, park. m.m.


Der er plads til 8 mennesker i alt: 6 beboere som er henvist af diverse socialforvaltninger, og 2 selvbetalere, som er i gang med deres uddannelse på DNS. De skal altså bo på Botilbuddet og bidrage til livet der sammen med de andre beboere og sammen med personalet.


Det er ikke en let opgave, fordi de henviste beboere kommer fra en total underskudsposition, når de ankommer til Tvind.  Det er ikke lykkedes med at finde sig tilrette i livet. De har ikke kunnet begå sig socialt, og har været udsat for afvisning, sikkert endda svigt; og herpå har de reageret med resignation eller med voldsom adfærd rettet mod omgivelser eller mod sig selv.

 

Disse mennesker er altså ikke altid umiddelbart parate til at starte på en frisk. De står ikke bare klar til at modtage nye tilbud, udvikles heraf og lære meget nyt – bare fordi andre synes, at det ville være godt for dem. Alt dette stiller store krav til os, som skal drive dette botilbud, og vi er ikke blåøjede.


Heldigvis ved vi noget om hvad der skal til. At møde menneskene i vores målgruppe kræver åbenhed af os, og det kræver, at vi har noget på hjerte, som vi gerne vil dele med dem – tage dem med i. Det kræver af os, at vi er klar over, at vores pædagogiske tilgang til dem er en proces, hvor tiden ikke er begrænset.


Samtidig er vi opmærksomme på, at der skal komme gode resultater ud af processen, og ofte skal vi stoppe op og sige til menneskene i vores målgruppe og til os selv: ”Så har du lært det; nu kan du det; det var godt, at du gjorde det”. Vi anvender altså i vores pædagogiske tilgang til den enkelte en anerkendende pædagogik, der fokuserer på den enkeltes styrkeområder.


Generelt kan siges, at det, de henviste beboere skal have ud af deres ophold, er, at de skal komme i god udvikling, at de skal tilegne sig færdigheder af både praktisk, uddannelsesmæssig og social art – altså et bredt spektrum af life skills – og at de skal opdage, at der er plads til dem i et fællesskab.

 

Uanset om de fremtidige beboere på Botilbuddet på DNS kommer til at blive selvforsørgende efter deres ophold, er det et vigtigt formål for deres ophold, at de menneskeligt set bliver i stand til leve et godt liv – og det er vigtigt, at de lærer at bidrage til et fællesskab og modtage fra et fællesskab. Fokus er altså på den enkelte – og på fællesskabet.At ”klare sig godt sammen med andre”, lige såvel som at ”klare sig selv”
.

Miljøet på Tvind er i gode rammer – derved kan den enkelte komme i god udvikling og få betydning for fællesskabet. Vi, der driver skoler og bosteder på Tvind, har tradition for tæt samarbejde. Vi driver sammen Det Nødvendige Seminarium, Botilbuddet PTG, Dagskolen, Den Internationale Efterskole og Friskolen i Tvind. Vi har mange traditioner og gode fælles højdepunkter på stedet.

 

Vi har også tradition for hele tiden at udvikle og raffinere program og miljø, således at det gavner alle godt, og passer godt til den pågældende situation og dens personsammensætning.  Vi er ikke spor bekymrede for, at beboerne på Botilbuddet på DNS, med deres særligheder, skulle have en ”dårlig indflydelse” på de andre elever på Tvind. Tværtimod ser vi dem som et absolut plus ind i det samlede miljø på Tvind. Det gør vi, fordi vi ved og arbejder efter, at der hele tiden skal være hånd om program og miljø. Og når der er det, kommer de enkelte personer til at bidrage frem for at være til besvær.


Botilbuddet er godkendt af Ringkøbing Amt og regodkendt af Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt fører tilsyn. Link til Botilbuddet på DNS på Tilbudsportalen her.